Naši makléři

BAŠE Tomáš, Mgr.
jednatel společnosti

tel: (+420) 776 247 569

ŠTURSA Aleš
jednatel společnosti

tel: (+420) 777 770 489

Realitní makléř 1

tel: (+420) 777 770 487

Realitní makléř 2

tel: (+420) 739 022 785

Poradenský servis
NONSTOP

tel: (+420) 777 770 487

 

1.Reality CZ+, s.r.o.

Kontaktní místo:

Martinákova 2900/7
796 01 Prostějov
e-mail: stursaales@seznam.cz

        

Webové stránky: www.realitycz.net

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 49676, IČ 26981670, DIČ CZ26981670

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, a nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Společnost 1.Reality CZ+,s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Kompletní znění směrnice o zásadách ochrany osobních údajů GDPR naší společností, je zpracováno interním dokumentem, který nabyl účinnosti dne 25.5.2018.